เช็กด่วน! 9 รพ.เอกชนถูกยกเลิกสิทธิบัตรทอง ปชช.ต้องไปรักษาที่ไหน

สุขภาพ

สปสช.สั่งยกเลิกสิทธิบัตรทอง 9 รพ.เอชน เบิกจ่ายเกินจริง มีผล 1 ต.ค.นี้ เช็กด่วน! สปสช.ยกเลิกสิทธิบัตรทอง 9 โรงพยาบาลเอกชน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาทต้องทำอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองจะไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งในกรุงเทพฯ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

1. รพ.มเหสักข์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
2. รพ.บางนา 1 เขตบางนา กรุงเทพฯ
3. รพ.ประชาพัฒน์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
4. รพ.นวมินทร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
5. รพ.เพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
6. รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 เขตบางนา กรุงเทพฯ
7. รพ.แพทย์ปัญญา แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ
8. รพ.บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
9. รพ.กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การยกเลิกสัญญาเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ (อปสข.กทม.) เนื่องมาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พบเอกสารหลักฐานว่า หน่วยบริการเอกชนทั้ง 9 แห่ง มีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงเป็นที่มาการยกเลิกสัญญาเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เช็กด่วน! 9 รพ.เอกชนถูกยกเลิกสิทธิบัตรทอง ปชช.ต้องไปรักษาที่ไหน
Tagged on:

เว็บบาคาร่าออนไลน์ที่ดีที่สุด by nuovasiva.com